Przydatne linki


Uczestnictwo w zdobywaniu Odznaki Fotografii Krajoznawczej PTTK

Odznaka Fotografii Krajoznawczej, zwana w skrócie OFK, jest ustanowiona przez Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze w celu zachęcenia turystów do lepszego poznawania za pomocą fotografii, kraju ojczystego, jego krajobrazu i przyrody, zabytków sztuki, kultury, folkloru, współczesnego życia i dorobku we wszystkich dziedzinach.

Dla członków KFK zainteresowanych jej zdobyciem udostępniamy pliki do pobrania:


Poniżej przedstawiamy linki do polecanych stron PTTK oraz innych o tematyce turystycznej: