27 listopada 2014
wernisa┐ wystawy MULTIMEDIALNA KULTURA