08 lutego 2015
wernisaż wystawy „Świat, tak daleki… tak bliski…” Piotra Chwaji