04 - 07 czerwca 2015
Plener szkoleniowy w Jesionikach