29.09 - 02.10.2016 - plener fotograficzny w Parku „Dolina Baryczy”
Autorzy zdjęć: Waldemar Kałasznikow, Danuta Kałasznikow, Renata Kończak, Krystyna Kosińska, Marek Kosiński, Tadeusz Rupociński, Lucyna Śmigielska,
Alek Ziółkowski