07 grudnia 2013 roku
III Doroczna Wystawa Fotografii KFK "Impresje"