25 kwietnia 2015
III Spotkania z Fotografi¹ Krajoznawcz¹